OBS! OBS!
Nye aktiviteter på listen.

Opdateret d. 02-02-2019

GENERALFORSAMLING

 

3. februar 2019.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sangkoret Skjold.

 

I henhold til Sangkoret Skjold’s vedtægter (§ 14 og § 15) indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sangerborgen, Stationsvej 24, 5500 Middelfart.

 

søndag den 17. februar 2019 kl. 09.00

 

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5, Indkomne forslag.

(skal være modtaget af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamling).

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. (ifølge § 8)

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. (på valg hvert år)

8. Valg af diverse udvalg.

Eventuelt

 

ad. pkt. 6:     Der skal i hvert ulige år vælges formand  samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er derfor Jens Hansen og Christian Zeeberg