Under denne fane finder du billeder og videoer fra diverse aktiviteter i koret. 

 

 

Hos Brink Benzon Studio